Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom.

Od 1. 6. do 15. 6. prebieha zber záujmu žiakov o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom. Zber je možné uskutočniť spolu so zberom záujmu o štúdium na ostatných stredných školách, tento zber však trvá až do 6. 7. 2021.

Zber prebieha na všetkých základných školách, ktoré majú v čase zberu žiakov vo štvrtom ročníku a teda si v budúcom školskom roku môžu podať prihlášku na štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom. Tento zber sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Proforient. 

Zdroj a ďalšie iinformácie: https://www.svs.edu.sk/zber4.aspx


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov