Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber záujmu o štúdium na gymnáziách s osemročným študijným programom

Kategória: Aktuality

V júni tohto školského roku sa prvýkrát bude zbierať záujem žiakov štvrtých ročníkov o štúdium na osemročných gymnáziách na všetkých základných školách, ktoré majú žiakov vo štvrtom ročníku (okrem špeciálnych ZŠ). 

V súvislosti s ustanovením § 64 ods. 8 písm. a) zákona č. 245/2018 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov základných škôl o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom.

Čas zberu je od 3. júna až 28. júna 2019. Zbierajú sa údaje o škole, ktorú žiak navštevuje, rodné číslo, meno, trieda žiaka, gymnázium s osemročným vzdelávacím programom, o ktoré má žiak záujem. 

Zber prebieha na všetkých základných školách (mimo špeciálnych základných škôl), ktoré majú v čase zberu žiakov vo štvrtom ročníku a teda si v budúcom školskom roku môžu podať prihlášku na štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom. Tento zber sa uskutoční prostredníctvom aplikácie Proforient. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.svs.edu.sk/zber4.aspx


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov