Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o voľných kapacitách na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Regionálnymi úradmi školskej správy (RÚŠS) spúšťa dňa 23. 6. 2023 dotazníkový zber, ktorý sa týka voľných kapacít základných škôl.

Ministerstvo v dotazníku zisťuje voľné kapacity v existujúcich triedach a priestorové možnosti na potenciálny vznik nových  tried. Účelom je monitorovanie naplnenosti škôl a zabezpečenia kvalitného vzdelávania pre všetky deti. 

Ministerstvo prosí základné školy o vyplnenie dotazníkov do 4. 7. 2023. V prípade otázok sa škola môže obrátiť na príslušný RÚŠS. 

Odkaz na dotazník:  https://kapacity.iedu.sk

Zdroj: https://www.minedu.sk/zber-udajov-o-volnych-kapacitach-na-zakladnych-skolach/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov