Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o priebehu dištančnej výučby a o potrebách škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

 Ministerstvo školstva po vzore iných krajín, akými sú Česká republika, Veľká Británia či USA, spúšťa zber údajov o priebehu dištančnej výučby. Cieľom je zistiť skúsenosti, postrehy a potreby každej základnej a strednej školy na Slovensku.

Na tento účel Inštitút vzdelávacej politiky v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania pripravil dva krátke dotazníky - jeden pre riaditeľov škôl a druhý pre učiteľov základných a stredných škôl.

Dotazníky poskytujú všetkým osloveným priestor vyjadriť sa, akým problémom v posledných mesiacoch čelili a aký typ pomoci by do budúcnosti privítali. Cieľom zberu je tiež zistiť, akými spôsobmi a ako efektívne sa žiaci a žiačky zapájali do dištančnej výučby, či ako sa im podarilo vysporiadať sa s procesom opätovného otvárania škôl.

Riaditeľom škôl boli doručené e-maily s odkazmi na vyplnenie elektronických dotazníkov 2. júla 2020. Vyplnenie dotazníka by im nemalo zabrať viac ako 15 minút. Dotazníky bude možné vypĺňať do 10. júla 2020. V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím, kontaktujte Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania na adrese info@nucem.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-spusta-zber-udajov-o-priebehu-distancnej-vyucby-a-o-potrebach-skol/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov