Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov o počte žiakov ZUŠ, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl

Kategória: Aktuality

Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z. (účinnosť od 1.9.2018 ), zriaďovatelia škôl, školy alebo školské zariadenia sú povinní poskytnúť počty detí, žiakov, poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka a ďalšie údaje potrebné na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam pre rok 2019 najneskôr do 30. septembra 2018. 

Zber údajov sa uskutoční prostredníctvom Centrálneho registra na adrese: crinfo.iedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.vykazy.sk/vksoh/v40.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk