Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Závery Rady EÚ - Reskilling-Upskilling o rekvalifikácii a zvyšovaní kvalifikácie

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rada EÚ prijala závery o rekvalifikácii a zvyšovaní kvalifikácie ako základ zvyšovania udržateľnosti a zamestnateľnosti v kontexte podpory hospodárskeho oživenia a sociálnej súdržnosti, o ktorých sa rokovalo v rámci PS pre sociálne otázky (Rada EPSCO).

Vypuknutie COVID-19 zdôraznilo kľúčovú úlohu digitálnych zručností a kompetencií pri zabezpečovaní kontinuity podnikania, ako aj pri poskytovaní vzdelávania a odbornej prípravy na diaľku. V tejto súvislosti Rada vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že plány obnovy zahŕňajú strategický prístup k rekvalifikácii a zvyšovaniu kvalifikácie, ako aj opatrenia na prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy na základe poznatkov získaných z krízy.

V záveroch sa zdôrazňuje význam podpory lepšieho využívania finančných nástrojov EÚ, konkrétne Európskeho sociálneho fondu, Erasmus + a InvestEU.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/zavery-rady-eu-reskilling-upskilling-o-rekvalifikacii-a-zvysovani-kvalifikacie-ako-zaklad-zvysovania-udrzatelnosti-a-zamestnatelnosti-v-kontexte-podpory-hospodarskeho-ozivenia-a-socialnej-sudrznosti/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov