Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zavádzanie podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo dňa 19. 1. 2023 do opakovaného medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa zavádzajú podporné opatrenia vo výchove a vzdelávaní.

Cieľom návrhu je, okrem iného, zaviesť systém podporných opatrení, ktoré majú prispieť k tomu, aby boli zabezpečené podmienky na napĺňanie diagnostikovaných špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov. V školskom zákone sa navrhuje uviesť len základný rámec podporných opatrení, na ktorý bude nadväzovať Katalóg podporných opatrení obsahujúci podrobnosti.

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony prerokovala vláda Slovenskej republiky dňa 22. 2. 2023 a schválila s pripomienkami. Uvedená novela školského zákona bola 24. 2. 2023 doručená Národnej rade Slovenskej republiky, stav legislatívneho procesu je dostupný TU .

Zdroj: https://www.minedu.sk/zavadzanie-podpornych-opatreni-vo-vychove-a-vzdelavani/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov