Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zavádzanie nového kurikula - prvé skúsenosti škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

V dňoch 6. a 7. decembra sa uskutočnila konferencia s názvom Prvé skúsenosti škôl s postupným zavádzaním nového kurikula.

Hlavnou témou bolo predstavenie prvých výsledkov a skúseností so zavádzaním nového ŠVP priamo od riaditeľov, pedagógov a odborníkov 39 základných škôl, ktoré od septembra učia po novom. Školy oceňujú najmä efektívnu podporu a pomoc pri zavádzaní nového kurikula, a tiež pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov, najmä z NIVaM a RCPU.

Do procesu zavádzania nového ŠVP pre základné vzdelávanie od nasledujúceho školského roka je aktuálne prihlásených viac ako 350 škôl. Registrácia je otvorená do 19. decembra a je nezáväzná, je však dôležitá z hľadiska kvalifikovaného odhadu finančných a personálnych kapacít so zámerom pripraviť čo najefektívnejšie podporu školám v nasledovnom období.

Zdroj: https://vzdelavanie21.sk/konferencia/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov