Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zastavme násilie v čase izolácie

Kategória: Aktuality Autor/i: employment.gov.s

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom svojho Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch spolu Koordinačným metodickým centrom pre rodovo podmienené a domáce násilie Inštitútu pre výskum práce a rodiny pomáhajú v tomto náročnom krízovom období chrániť tých najzraniteľnejších - deti a ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

Odborníci z rezortu práce prichádzajú s iniciatívnou pomocou, a to rozdávaním a šírením letáčika „Zastavme násilia aj v čase izolácie“. V ňom poskytujú stručné informácie o násilí, kontaktoch pomoci, ako aj možnostiach a povinnostiach oznamovateľa. Letáčiky distribuujú do obchodných reťazcov, predajní potravín, drogérií, teda na miesta, ktoré sú v týchto časoch často jediným miestom, kam sa obeť domáceho násilia dostane bez kontroly násilnej osoby.  K dispozícii obetiam násilia je Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212 , alebo polícia na telefónnom čísle 158.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zastavme-nasilie-case-izolacie.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov