Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zárobok v roku, v ktorom dovŕšite dôchodkový vek sa nehodnotí

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Zárobok v roku, v ktorom poistenec dovŕšil dôchodkový vek sa nehodnotí pre výpočet dôchodku, a to ani v takom prípade, že poistenec zotrvá v zamestnaní až do konca roka a o dôchodok požiada až od 1. januára nasledujúceho roka.

Rozhodujúcim obdobím na zistenie priemerného osobného mzdového bodu (POMB) sú v zásade kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984, ak v tomto období je najmenej 22 kalendárnych rokov, za ktoré možno určiť osobné mzdové body.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zarobok-v-roku--v-ktorom-dovrsite-dochodkovy-vek-sa-nehodnoti/48411s68036c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk