Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zapísanie údajov o bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov - do 30. 6. 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Profiskola

Zamestnávatelia pedagogických a odborných zamestnancov nezabudnite na povinnosť zapísať do 30. júna 2022 do centrálneho registra údaje o bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, u ktorých splnenie alebo nesplnenie predpokladu bezúhonnosti oznámil zamestnávateľovi odbor školstva okresného úradu do 31. 12. 2021.

U pedagogických a odborných zamestnancov, u ktorých splnenie alebo nesplnenie predpokladu bezúhonnosti bolo oznámené regionálnym úradom školskej správy v priebehu roka 2022, je zamestnávateľ povinný zapísať do centrálneho registra údaje o bezúhonnosti do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom mu boli údaje o bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov oznámené.

Zdroj: https://www.facebook.com/profiskola/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov