Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zápis do 1. ročníka - Rozhodnutie riaditeľa základnej školy (do 15. júna)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Riaditeľ základnej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na vzdelávanie do základnej školy do 15. júna. Spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku a jej prílohy. Pri rozhodovaní o prijatí na základné vzdelávanie postupujú riaditelia všetkých základných škôl podľa Správneho poriadku.

Riaditeľ základnej školy do 30. júna príslušného kalendárneho roka zašle zoznam detí (Oznámenie RŠ o plnení PŠD) prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt. Ak ani jednému zo zákonných zástupcov nebol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, riaditeľ školy doručuje rozhodnutie obom zákonným zástupcom dieťaťa osobitne. Riaditeľ školy doručí rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi len v prípade, ak doručovacia adresa druhého zákonného zástupcu nie je škole známa alebo ak sa tak zákonní zástupcovia dohodli a túto dohodu deklarovali písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktorú doručili riaditeľovi školy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/zapis-do-1-rocnika-a-uvodneho-rocnika-zakladnej-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov