Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

V súvislosti so zmenami zákonov na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. „podnikateľským kilečkom“, sa v zákone o sociálnom poistení upravila povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni evidenciu o zamestnancovi.

Od 21. júla 2020 je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu o zamestnancovi na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. To znamená, že ak bude pracovný pomer ukončený napríklad 31. júla 2020, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je do 31. augusta 2020. Naďalej však platí, že ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada Sociálna poisťovňa, zamestnávateľ je povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia do ôsmich dní.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnavatelom-sa-meni-lehota-pri-predkladani-evidencneho-listu-dochodkoveho-poistenia/48411s68826c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov