Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kategória: Aktuality

Zákon č. 395/2019 Z. z.  o občianských preukazoch vyšiel v Zbierke zákonov a nadobudne účinnosť 1. decembra 2019. Zákon sa týka vydania občianskeho preukazu bez podoby tváre pre občanov mladších ako 15 rokov (aj pre občanov, ktorým boli vydané občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti).

Uvádza možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana mladšieho ako 15 rokov a pre občana s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky. 

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj a ďalšie informácie: noveaspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov