Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Základné školy, ktoré chcú prvákov vzdelávať podľa nového ŠVP, sa budú môcť prihlásiť od 20. februára

Kategória: Aktuality Autor/i: vzdelavanie21.sk

Školy, ktoré majú záujem vzdelávať od septembra 2023 svojich prvákov a prváčky po novom, sa budú môcť do otvorenej výzvy prihlásiť v týždni od 20. februára. Prihlášky bude Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) zbierať do 3. marca 2023. Podľa plánov by nasledujúci školský rok malo nový štátny vzdelávací program implementovať 30 základných škôl. Bližšie informácie o výzve a prihlasovací formulár budú zverejnené na webstránke vzdelavanie21.sk.

Prvé školy, ktoré sa zapoja do postupného zavádzania v roku 2023 budú zverejnené na webstránke vzdelavanie21.sk v polovici marca. Okrem nich bude NIVaM evidovať aj zoznam náhradných škôl pre prípad, ak sa by niektorá z pôvodne vybratých rozhodla do procesu vstúpiť až neskôr.

Pri výbere prvých škôl sa bude postupovať tak, aby boli medzi nimi rovnomerne zastúpené všetky kraje, tiež aj neplnoorganizované školy a školy, s rôznou veľkosťou žiackej populácie. V prvom roku bude súčasťou koncepcie napríklad adresná mentoringová podpora učiteľom, sprevádzanie pedagogického kolektívu pri tvorbe školského vzdelávacieho programu ako aj podpora inovatívnych didaktických prístupov k novému obsahu vzdelávania.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/zs-zavadzanie-svp-prihlasovanie-sa-spusti-20februara/?fbclid=IwAR1eLCm6W40nV-xEXZlJ7LOKB5ZGaePvUVU-45n29dzwyQYkCAvQgarOP3U


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov