Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Začína sa 7. ročník najväčšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku

Kategória: Aktuality

Cieľom IT Fitness Testu 2018 je získať analytické informácie o úrovni IT zručností našich žiakov a zároveň pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa na trhu práce, zapojiť sa doň môže každý bez ohľadu na vek, skúsenosti s IT či profesijné zameranie.

Test je dostupný pre všetkých, ktorí sa zaregistrujú na webe www.itfitness.sk a rozhodnú sa do testovania zapojiť. Hlavným cieľom testovania je preverenie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl a zároveň testovanie úrovne IT znalostí  učiteľov.

IT Fitness Test 2018 je rozdelený na dve základné časti:

  • nepovinnú Informačnú časť a
  • Vedomostno-kompetenčnú časť, v ktorej riešiteľov čaká testovanie v 5 oblastiach.

Všetci riešitelia testu získajú po jeho absolvovaní certifikát, pričom snahou IT Asociácie Slovenska je zaradiť certifikát medzi všeobecne akceptované dokumenty, ktoré by zamestnávatelia zohľadňovali pri pracovných pohovoroch a prijímaní uchádzača do zamestnania.

V prvej fáze testovania (od 26. 4. do 30. 6.) prebieha test pre základné školy s cieľom preverenia kvality IT zručností žiakov pre ich ďalšie štúdium. V teste pre vyššie stupne škôl a ostatných riešiteľov je kladený dôraz na zručnosti budúcich absolventov v súvislosti s ich uplatnením na pracovnom trhu a požiadavkami zamestnávateľov, prípadne pre štúdium na vysokých školách.

Druhá fáza testovania (od 1. 7. 2018 do konca roku 2018) bude otvorená pre všetkých, ktorí majú záujem zvyšovať svoje digitálne zručnosti na úroveň, ktorá zodpovedá súčasným IT trendom. IT FITNESS TEST teda môžu absolvovať všetci záujemcovia bez ohľadu na vek.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/it-fitness-test-2018-zacina-sa-7-rocnik-najvacsieho-testovania-digitalnych-zrucnosti-na-slovensku/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov