Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Wolters Kluwer SR prichádza na jeseň s novými portálmi

Kategória: Aktuality Autor/i: direktor.sk

Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o prichádza na jeseň s novými, resp. redizajnovými portálmi, napr. daneauctovnictvo.skropoaobce.skpracovnepravo.sk, pravovzdravotnictve.sk. V článku odkazujeme na zaujímavé príspevky týchto portálov. Môžu byť inšpiráciou pre prax manažmentu rôznych oblastí (personalisti, zamestnávatelia, manažéri ľudských zdrojov, ekonómovia, účtovníci rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej správy, manažment zdravotníctva a pod.) a ďalších spolupracujúcich subjektov manažmentu školy

Prístup k obsahu spomínaných portálov je možný pri bezplatnej registrácii 10 dňovej demoverzie na všetkých portáloch vydavateľstva Wolters Kluwer, s. r. o.

Príspevok zamestnávateľa na kúpu súkromného mobilného telefónu

doc. JUDr. Marek Švec PhD., LL.M. 

V aplikačnej praxi sa v rámci benefitného systému zamestnávateľa pravidelne objavujú rôzne formy príspevkov zamestnávateľa zamestnancom. Najčastejšie ide o rôzne formy peňažnej dotácie na využitie služieb iných subjektov v oblasti potravinárskeho priemyslu, zdravotníckych zariadení, wellness a cestovného ruchu a pod. V niektorých prípadoch sa však možno stretnúť s formou peňažnej dotácie na zakúpenie nejakého predmetu osobnej spotreby, napr. na kúpu okuliarov, oblečenia, obuvi alebo malej elektroniky zamestnancov vrátane mobilného telefónu.

Viac tu: https://www.pracovnepravo.sk/sk/personalistika/prispevok-zamestnavatela-na-kupu-sukromneho-mobilneho-telefonu.pk-73.html 

Panická úzkosť zamestnanca pri skončení pracovného pomeru

doc. JUDr. Jozef Tekeli

Je zamestnávateľ povinný pri skončení pracovného pomeru poskytnúť zamestnancovi čas na rozmyslenie, či je zamestnanec ochotný pristúpiť k dohode o skončení pracovného pomeru? Je povinný zamestnávateľ pri plnení ponukovej povinnosti inej vhodnej práce alebo práce na kratší pracovný čas pred doručením výpovede poskytnúť zamestnancovi čas na rozmyslenie, či je zamestnanec ochotný pristúpiť na dohodu o zmene pracovnej zmluvy? Ak takýto primeraný čas na rozmyslenie zamestnávateľ neposkytne, je dohoda o skončení pracovného pomeru alebo výpoveď neplatná? Existuje výslovne zákonom predpísaná dĺžka času na rozmyslenie?

Viac tu: https://www.ropoaobce.sk/sk/z-praxe/panicka-uzkost-zamestnanca-pri-skonceni-pracovneho-pomeru.zs-154.html

Prvá pomoc Plus alebo opatrenia v 2. vlne šírenia koronavírusu

 Ing. Zdenka Kováčová

Zásadným spôsobom je obmedzená aj prevádzka stravovacích zariadení, ktoré môžu predávať len jedlo so sebou, prípadne sa môže konzumovať len v exteriéri (vonkajšie terasy). Prijatie týchto tvrdých opatrení je čiastočne kompenzovné prijatým balíčkom opatrení, ktorý by mal pomôcť podnikateľom/zamestnávateľom túto situáciu zvládnuť. Celkovo ide o príspevky a pomoc podnikateľom, ktoré majú byť v úhrne vo výške 200 miliónov eur mesačne.

Viac na: https://www.daneauctovnictvo.sk/sk/z-praxe/prva-pomoc-plus-alebo-opatrenia-v-2-vlne-sirenia-koronavirusu.c-114.html

Informovaný súhlas pacienta v zdravotníckych zariadeniach (I.)

JUDr. Katarína Tomková, JUDr. Tomáš Husovský

Informovaný súhlas tvorí v procese liečby základný komunikačný kanál medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom a zapája pacienta do procesu diagnostiky a liečby. V čase narastajúceho počtu súdnych sporov je informovaný súhlas pacienta stále podceňovanou oblasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Autori sa snažia priblížiť problematiku informovaného súhlasu v procese diagnostiky a liečby pacienta v dvoch nadväzujúcich článkoch.

Viac tu: https://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/casopis/pravo-a-manazment-v-zdravotnictve/informovany-suhlas-pacienta-v-zdravotnickych-zariadeniach-i.m-37.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov