Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vznik Spoločných odborov Slovenska – novej odborovej konfederácie

Kategória: Aktuality

Päť zakladajúcich odborových organizácií ohlásilo vznik novej odborovej konfederácie s názvom Spoločné odbory Slovenska. Ich cieľom je vzájomná podpora, koordinácia a pomoc pri ochrane mzdových, pracovných a sociálnych záujmov zamestnancov.

Zakladajúcimi členmi odborov sú odborový zväz Moderné odbory AIOS, Moderné odbory Volkswagen, Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, Nový odborový zväz a Nové školské odbory. Členskými organizáciami SOS môžu byť nezávislé, demokratické a samostatné odborové organizácie a odborové zväzy, ktorých účel a ciele založenia vyjadrené v ich vnútorných dokumentoch nie sú v rozpore so stanovami Spoločných odborov Slovenska.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2Qmbpt2


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk