Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov pre systém VPaP

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Od septembra 2020 sa bude takmer 250 odborných a pedagogických zamestnancov vzdelávať v rámci vzdelávacích programov Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách, Inovatívne prístupy v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve v systéme výchovného poradenstva a prevencie, Supervízia, Terapeutické metódy a Inovácie vo výchovnom poradenstve a prevecii prostredníctvom multidisciplinárnej spolupráce

Cieľom vzdelávacích programov je rozvíjať kľúčové odborné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov v systéme výchovného poradenstva a prevencie a nastaviť základný rámec pre kontinuálne rozvíjanie ľudských zdrojov pre systém výchovného poradenstva a prevencie.

Zdroj:  https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/vzdelavanie-a-rozvoj-ludskych-zdrojov-pre-system-vpap/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk