Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávacie štandardy pre vyučovanie bulharského, českého, chorvátskeho a poľského jazyka a literatúry

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo 7. septembra 2022  k štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy, 3. februára a 2. marca 2023  k štátnemu vzdelávaciemu programu pre nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy vzdelávacie štandardy pre vyučovanie bulharského, českého, chorvátskeho a poľského jazyka a literatúry. 

Uvedené dokumenty boli vypracované na základe záväzkov SR k Európskej charte regionálnych alebo menšinových jazykov.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vzdelavacie-standardy-pre-vyucovanie-bulharskeho-ceskeho-chorvatskeho-a-polskeho-jazyka-a-literatury/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk