Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav na základe žiadosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracoval vzdelávacie štandardy pre vyučovací predmet ruský jazyk a literatúra ISCED 1 a ISCED 2 pre školy s vyučovaním ruského jazyka. Predmetné materiály boli dňa 27. 2. 2018 schválené aj ministerkou školstva, vedy, výskumu a šport SR.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk