Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávacie poukazy - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy sa realizuje na základe zákona č. 597/2003 Z.z. § 4ae zo 6. novembra 2003 v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2017) a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.§ 9 z 10. decembra 2008.

  • Do 8.9.2023 - ZŠ, SŠ vrátane špeciálnych škôl vydajú všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy.
  • Do 25.9.2023 - ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia prijmú od žiakov vzdelávacie poukazy.
  • Do 29.9.2023 - ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia - odošlú na server pomocou internetu informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia svojim zriaďovateľom protokol o odoslaných informáciách.
  • Do 9.10.2023 - zriaďovatelia zhromaždia protokoly (PVP) od svojich škôl a školských zariadení. Odošlú na server informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia na RÚŠS protokol (PZ) o odoslaných informáciách.
  • Do 16.10.2023 - RÚŠS zhromaždia protokoly zriaďovateľov, urobia Potvrdený export excel – Zriaďovatelia. Vytvorený súbor zašlú na MŠVVaŠ SR a v kópii na CVTI SR – ŠVS BA.

Na základe §9i ods. 3 zákona č.597/2003 Z. z., školy a ŠZ, ktoré neposkytli v školskom roku 2022/2023 záujmové vzdelávanie v rozsahu najmenej 60 hodín, nemusia finančné prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.poukazy.sk/docs/VP-terminy2023.pdf

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov