Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vzdelávací štandard z dejepisu pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo 2. marca 2023 k štátnemu vzdelávaciemu programu vzdelávací štandard z dejepisu pre gymnáziá so štvorročným vzdelávacím programom s vyučovacím jazykom maďarským s platnosťou od 1. 9. 2023.


Vzdelávací štandard z dejepisu pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským 

 

Zdroj: https://www.minedu.sk/vzdelavaci-standard-z-dejepisu-pre-gymnazia-so-stvorrocnym-vzdelavacim-programom-s-vyucovacim-jazykom-madarskym/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov