Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva V základnej škole úspešnejší II už len pre mimobratislavské regióny

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR informuje, že dopytovo-orientovaná výzva operačného programu Ľudské zdroje s názvom „V základnej škole úspešnejší II“ presiahla disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov pre viac rozvinutý región (Bratislavský kraj). 

Pre základné školy v ostatných krajoch Slovenska je táto výzva ešte aktuálna. Viac informácií o výzve „V základnej škole úspešnejší II“, ako aj ďalších výzvach, nájdete na tomto linku: http://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.

Zdroj: www.minedu.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov