Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na prihlasovanie sa záujemcov o spoluprácu v Ústrednej komisii pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Štátny pedagogický ústav v súčasnosti vytvára novú Ústrednú komisiu pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych výchovných zariadeniach (KŠVZ) za účelom vývoja a implementácie nových štátnych výchovných programov.

KŠVZ bude poradným orgánom pre všetky návrhy zmien v oblasti kurikula aj podporných opatrení vo vzdelávaní a výchove v špeciálnych výchovných zariadeniach; cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo výchovnej činnosti v špeciálnych VZ, spolupracovať na tvorbe štátnych výchovných programov pre jednotlivé ŠVZ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii výchovných programov v praxi a pod.

V prípade záujmu treba vyplniť online formulára Charakteristika kandidátov na členov KŠVZ, a to najneskôr do 31. augusta 2021. 

Zdroj: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/vyzva-prihlasovanie-zaujemcov-spolupracu-ustrednej-komisii-vychovu-vzdelavanie-specialnych-vychovnych-zariad.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov