Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na predkladanie projektov pre stredné školy na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predkladanie projektov určenú pre stredné školy na podporu vzdelávania a prepojenia vzdelávania s praxou.

Výzva je určená pre všetky stredné školy (okrem gymnázií a študijného odboru športové gymnázium stredných športových škôl) a samosprávne kraje, t.j. pre zriaďovateľov škôl.Termíny uzávierok jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené na 28. októbra 2019 a 15. januára 2020, ďalšie termíny budú zverejnené podľa aktuálneho stavu. Bližšie informácie k tejto výzve vrátane príloh a brožúry „Výzva v kocke“ nájdete na stránke ministerstva https://www.minedu.sk/3082019-vyzva-prepojenie-stredoskolskeho-vzdelavania-s-praxou-oplz-po12019dop121-01/.

Pre uchádzačov je naplánovaný aj informačný seminár k výzve, ktorý sa uskutoční dňa 9. septembra 2019 v priestoroch Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave na Ilkovičovej ul. č. 8 so začiatkom o 09:30 h. Účasť na seminári je možná osobne (prihlášku na seminár pre osobnú účasť nájdete tu: prihláška na informačný seminár) alebo prostredníctvom online prenosu (prihlásenie na online prenos je dostupné tu: prihláška na online prenos z informačného seminára).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-mozu-s-pomocou-eurofondov-zlepsit-svoje-prepojenie-s-praxou/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov