Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na pozíciu mentor v regionálnom centre podpory učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v uplynulých mesiacoch zrealizovalo 1. kolo Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na projekt Učitelia pre 21. storočie.

Od 1. 9. 2022 vznikne 16 regionálnych centier podpory učiteľov na základných školách v 16 regiónoch Slovenska. 

Aktuálne sú vyhlásené výzvy na pozície MENTOROV v jednotlivých regionálnych centrách

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/23180.pdf, ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/regionalne-centra-podpory-ucitelov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk