Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 7. 6. 2018  v rámci tejto prioritnej osi dopytovo orientovanú výzvu pod názvom Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole s alokáciou 15 mil. eur.   

 O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podporu-citatelskej-matematickej-a-prirodovednej-gramotnosti/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov