Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva MV SR na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality

Kategória: Aktuality

Ministerstvo vnútra SR dnes zverejnilo výzvu na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. Termín uzávierky podania žiadostí je 9. 7. 2018.

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach skvalitňovania prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, predchádzania extrémizmu a diváckeho násilia, prevencie a pomoci seniorom, rovnako ako aj preventívne aktivity záujmovej činnosti detí a mládeže zamerané na:

  • prevenciu a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovanie povedomia o tejto problematike, rozvoj odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi,
  • predchádzanie extrémizmu a diváckeho násilia, zvyšovanie povedomia o tejto problematike, rozvoj odborných kapacít a budovanie poznatkovej bázy v tejto oblasti,
  • preventívne aktivity smerujúce k riešeniu aktuálnych otázok rizikovej skupiny obyvateľstva – seniorov s ohľadom na znižovanie kriminality a jej prevenciu,
  • preventívne aktivity v oblasti záujmovej činnosti detí a mládeže smerujúce k  propagácii správnych zásad životného štýlu mladej generácie formou rozvoja telesnej kultúry a športu.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-mv-sr-na-podporu-aktivit-v-oblasti-prevencie-kriminality/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov