Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyučovanie telesnej a športovej výchovy - zákon vyšiel v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Zákon č. 276/2023 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyšiel v Zbierke zákonov. 

Zákon sa týka zvýšenia počtu hodín telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách na najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne.

Legislatívny proces v Národnej rade SR

Usmernenie pre základné školy a stredné školy na zabezpečenie jednotného postupu pri vyučovaní telesnej a športovej výchovy

Zdroj: aspi.sk a minedu.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov