Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyučovanie finančnej gramotnosti v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výchova a vzdelávanie v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti je v rozsahu uvedenom v Národnom štandarde finančnej gramotnosti povinnou súčasťou vzdelávania na základných a stredných školách. 

V záujme usmernenia škôl, ako aplikovať túto tému do výchovno-vzdelávacieho procesu, ministerstvo školstva schválilo pre tento školský rok aktualizovanú metodiku.  Všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a ďalšie informačné zdroje na podporu výučby finančnej gramotnosti sa nachádzajú na webovom sídle MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/.  

Zdroj: http://www.minedu.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov