Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výtvarná súťaž pre žiakov základných škôl - VOJACI OČAMI DETÍ

Kategória: Aktuality Autor/i: mosr.sk

Minister obrany SR, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a mesačník Obrana vyhlasujú XXII. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov základných škôl VOJACI OČAMI DETÍ. Súťaž je rozdelená do kategórií mladší žiaci (1. až 5. ročník) a starší žiaci (6. až 9. ročník). 

Záujemcovia, jednotlivci aj kolektívy, môžu posielať svoje výtvarné práce najneskôr do 12. mája 2023 na adresu SÚŤAŽ, redakcia OBRANA, Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Spomedzi súťažných prác porota zložená z výtvarníkov, profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany vyberie po tri najlepšie diela v každej kategórii. Ocenení získajú finančné prémie a vecné ceny. Víťazné práce budú vystavené, uverejnené v mesačníku Obrana a na internete.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.mosr.sk/vojaci-ocami-deti-2023/


 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov