Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výsledky žiakov v Testovaní 9 2022 v elektronickej podobe

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Výsledky z riadneho termínu T9 2022 žiakov budú sprístupnené prostredníctvom školského výpočtového strediska a následne aj školských agiend od 28. apríla 2022 najneskôr od 9.00 h.

Výsledky z náhradného termínu T9 2022 žiakov budú sprístupnené prostredníctvom školského výpočtového strediska a následne aj školských agiend najneskôr 3. mája 2022. Rovnako v tých istých časoch budú výsledky žiakov sprístupnené aj prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Výsledkové listiny (v .pdf formáte) na úrovni školy a žiaka budú distribuované na školu elektronicky v termíne 16. - 17. máj 2022.

Zdroj: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2021-2022?componentId=1760


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov