Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality

Celkovo 42 483 žiakov sa zúčastnilo na riadnom a náhradnom termíne externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018. Do EČ MS sa v tomto školskom roku zapojilo 707 stredných škôl. Elektronická forma EČ MS sa konala na 103 školách, ktoré prejavili záujem o takúto formu testovania, a zúčastnilo sa na nej 2 161 žiakov. 

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 – riadny termín

 • Slovenský jazyk a literatúra - Priemerná úspešnosť testu bola 54,7 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu dosiahli priemernú úspešnosť 54,5 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu dosiahli 58,2 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (66,2 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (48,3 %), tento rozdiel je silne vecne významný.
 • Maďarský jazyk a literatúra - Priemerná úspešnosť testu bola 61,3 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (74,3 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (52,4 %) s rozdielom na úrovni silnej vecnej významnosti.
 • Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským) - Priemerná úspešnosť testu bola 47,1 %, pričom žiaci píšuci papierovú formu testu (96,8 % maturantov) dosiahli priemernú úspešnosť 47,1 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu (3,2 % maturantov) dosiahli úspešnosť 46,0 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (57,5 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (40,0 %), rozdiel je silne vecne významný.
 • Ukrajinský jazyk a literatúra - Priemerná úspešnosť testu EČ MS bola 48,3 %. Test písalo 21 žiakov jedného gymnázia s vyučovacím jazykom ukrajinským. Štyria žiaci (19,0 % maturantov predmetu ukrajinský jazyk a literatúra) nedosiahli úspešnosť vyššiu ako 33 %.
 • Matematika - Priemerná úspešnosť testu bola 57,0 %,pričom žiaci píšuci papierovú formu testu (84,6 % maturantov) dosiahli priemernú úspešnosť 56,5 %, žiaci píšuci elektronickú formu testu (15,4 % maturantov) dosiahli úspešnosť 60,2 %. Maturitu z matematiky si vybralo 5 422 žiakov, čo je 12,8 % všetkých maturantov v riadnom termíne, z toho bolo 74,2 % žiakov gymnázií a 25,8 % žiakov stredných odborných škôl.
 • Anglický jazyk - Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 bola 53,9 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 bola 63,4 % a priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni C1 bola 66,8 %.
 • Nemecký jazyk - Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 bola 39,4 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 bola 62,0 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni C1 bola 50,0 %.
 • Ruský jazyk - Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 51,2 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 bola 54,6 %. Z ruského jazyka na úrovni C1 bola priemerná úspešnosť žiakov 48,2 %. 
 • Francúzsky jazyk - Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 51,2 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 bola 54,6 %. Z ruského jazyka na úrovni C1 bola priemerná úspešnosť žiakov 48,2 %. 
 • Španielsky jazyk - Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 bola 72,6 %. Všetci žiaci maturujúci zo španielskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.
 • Taliansky jazyk -  Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2 bola 68,3 %. Všetci žiaci maturujúci z talianskeho jazyka na úrovni B2 dosiahli v teste úspešnosť nad 33 %.a

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov