Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výsledky externej časti maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Výsledky žiakov v externej časti maturitnej skúšky v elektronickej podobe budú mať riaditelia škôl k dispozícii 2. mája 2019. Riaditeľ školy je povinný informovať žiaka o jeho výsledku najneskôr 10 dní pred uskutočnením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.

Riaditeľ školy je povinný informovať žiaka o jeho výsledku najneskôr 10 dní pred uskutočnením ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. Výsledkové listiny (spolu za riadny aj náhradný termín) EČ MS budú do škôl doručené v dňoch 3. alebo 6. mája 2019.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov