Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk, minedu.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zrealizoval Testovanie 5 2019 dňa 20. novembra 2019 na 1 490 základných školách. Testy písalo spolu 48 605 piatakov. Školy začali od 19. decembra 2019 využívať novinku, a to odosielanie výsledkov testov z matematiky a vyučovacieho jazyka rodičom piatakov prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 63,4 %. Najjednoduchšie boli pre žiakov úlohy z tematického okruhu čísla, premenná a počtové výkony s číslami, naopak, najobťažnejšie boli úlohy z kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky. Problémy mali žiaci pri riešení slovnej úlohy na finančnú gramotnosť a aj s úlohou s reálnym kontextom z geometrie.

Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 64,8 %. V čítaní s porozumením žiaci bez problémov zvládajú vyhľadanie jednoduchej informácie v texte. Problémy mali v úlohách s vyvodením súvislostí na základe porozumenia textu. Pomerne obťažná bola pre nich úloha, v ktorej mali vyhľadať kľúčové slová a príslušný odsek textu. Najobťažnejšími boli úlohy z jazyka zamerané na gramatiku.

Priemerná úspešnosť žiakov v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 62,0 %. Najlepšie žiaci zvládli testové úlohy z okruhu čítanie a literatúra, najproblematickejšie pre nich boli úlohy z oblasti komunikácia a sloh. 

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.minedu.sk/data/att/15782.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov