Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výška všeobecného vymeriavacieho základu za rok 2018 je 12 156 eur

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Jeho hodnota za rok 2018 je 12 156 eur a použije sa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2019. 

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. 

Zdroj: https://bit.ly/2CYZJHW


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov