Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výška motivačného štipendia v školskom roku 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: cvtisr.sk

Výška motivačného štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania (pre žiakov prvého ročníka od priemerného prospechu podľa vysvedčenia zo školy, ktorú naposledy navštevoval) a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa.

V školskom roku 2023/2024 je 79,80 € - pri priemernom prospechu žiaka do 1,80 vrátane, vo výške 65 % výšky životného minima, 55,25 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,80 do 2,40 vrátane vo výške 45 % výšky životného minima a 30,70 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,40 do 3,00 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú k 1. júlu bežného kalendárneho roku. Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2023 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty: 268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

Zdroj: https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/motivacne-stipendium/aktualne-informacie.html?page_id=13786


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov