Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výplatný termín nemocenských dávok nie je pevne určený

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov nemocenských dávok, že výplatný termín nemocenských dávok nie je pevne určený – inak je stanovený v rôznych pobočkách Sociálnej poisťovne a aj v rôznych kalendárnych mesiacoch. Poberateľ dávky nemocenské ju teda pri dlhodobej práceneschopnosti nemusí dostať každý mesiac v ten istý deň.

Všeobecne platí, že ak doklady potrebné pre výplatu dávky doručí poistenec pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá mu dávku vypláca, do 5. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, dávku dostane vyplatenú v termíne od 15. do 20. dňa v mesiaci. Ak doklady doručí po tomto termíne, pobočka Sociálnej poisťovne mu nemocenskú dávku vyplatí v nasledujúcom výplatnom termíne (ak má pobočka v mesiaci viacero výplatných termínov) alebo až nasledujúci mesiac. Nárok na ňu však poistenec nestratí v žiadnom prípade.

Nemocenské dávky sa vyplácajú mesačne pozadu, patria za kalendárne dni.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-upozornuje--vyplatny-termin-nemocenskych-davok-nie-je-pevne-urceny/48411s66521c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov