Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výnimočná stredoškolská konferencia spojená s prezentáciou najúspešnejších odborných prác mladých talentov

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Propagácia a predstavenie výnimočných výsledkov odborných prác a projektov talentovaných žiakov stredných škôl je novou iniciatívou odboru podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Priblížiť verejnosti úspechy a mimoriadne príbehy talentovaných žiakov pri zavŕšení netradičného školského roka je výpoveďou o tom, že mladí ľudia chcú rozvíjať svoje odborné vedomosti, zručnosti, tvorivosť a nadanie aj nad rámec školských povinností.

Autori odborných prác budú na konferencii, ktorá prebehne 22. júna 2021 od 9:00 do 13:00 prezentovať výsledky vlastných projektov Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Prostredníctvom online platformy predstavia zaujímavé témy, výsledky svojich výskumov, inovatívne nápady, monitoringy, experimenty, originálne riešenia, navrhnuté a vytvorené prístroje a zariadenia,  animácie či videá. Témy, ktoré žiaci vypracovali sú zamerané na prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory.

Stredoškolská konferencia bude prístupná verejnosti na kanáli Youtube a jej výstupom bude e-zborník  publikovaný na webe ŠIOV. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://siov.sk/vynimocna-stredoskolska-konferencia-spojena-s-prezentaciou-najuspesnejsich-odbornych-prac-mladych-talentov/

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov