Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výnimky z nosenia rúšok podľa rozhodnutia ÚVZ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na komplexnú problematiku začiatku školského roka na území Slovenskej republiky ako aj zhoršenia epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 na území okolitých štátov vydal opatrenie, ktorého obsah je uvedený v záväznej časti tohto opatrenia.

Ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii. Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Toto opatrenie naďalej zostáva jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Týmto opatrením sa vypúšťajú nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

  • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
  • osôb s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu,

a nahrádzajú sa nasledovnými výnimkami z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

  • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
  • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Termín: od 2. septembra 2020 od 6:00 hod. do 14. septembra 2020 18:00 hod.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_opatrenia_ruska_01_09.pdf

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk