Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vymenovanie nového štátneho tajomníka Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže

Kategória: Aktuality Autor/i: vlada.gov.sk

Vláda SR prijala návrh  ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže na odvolanie Jána Krišandu z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky určeného len na plnenie úloh v oblasti športu a vymenovanie Jána Hrinka do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Nový štátny tajomník sa bude venovať oblastiam mládeže, inklúzie a inovácií.

Návrh bol predložený v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29234/1


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk