Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výkon funkcie externých predsedov a členov maturitných a skúšobných komisií (výška nákladov pre rok 2024)

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Výška nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií pre rok 2024 je nasledovná:

  • náklady na zastupovanie zamestnancov vysielajúcej školy v sume 33,50 €,
  • paušálna časť odmeny pre predsedu školskej maturitnej komisie v sume 27,00 €,
  • paušálna časť odmeny pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a jej členov vrátane  odborníkov z praxe, predsedu skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku a ich členov vrátane odborníkov z praxe v sume 13,50 €,
  • odmena pre predsedu predmetovej maturitnej komisie a predsedu skúšobnej komisie prezáverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku na odskúšaného žiaka v sume 2,00 €,
  • odmena pre predsedu školskej maturitnej komisie a jej členov vrátane odborníkov z praxe, členov skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku a pre absolventskú skúšku vrátane odborníkov z praxe, na odskúšaného žiaka v sume 1,50 €.

Zdroj: https://www.minedu.sk/36571-sk/rok-2024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov