Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyjadrenie Národného inštitútu vzdelávania a mládeže k reportáži s nepravdivými informáciami

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Bratislava, 10. októbra 2023 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže poskytuje stanovisko k reportáži, ktorá bola odvysielaná dňa 16.9.2023 v TV Novinách televízie Markíza. Samotný nadpis reportáže: „Štát chce ušetriť na talentovaných deťoch. Uvažuje sa o zrušení niektorých školských olympiád“ nie je správny, nakoľko štát neplánuje šetriť na talentovaných deťoch, ani v školskom roku 2023/2024 neuvažuje o zrušení niektorých školských olympiád. Táto interpretácia je nesprávne pochopenie témy redaktorkou, ktorá vychádzala z jedného uniknutému emailu ohľadom zabezpečenia olympiád v náročných finančných podmienkach.

NIVaM chce uviesť na pravú mieru aj konkrétne vyjadrenie: „Ak ministerstvo školstva zruší celoslovenské kolá olympiád, riaditelia nebudú mať dôvod organizovať nižšie súťaže, teda školské kolá. Deti totiž nikam nepostúpia a tak stratia motiváciu sa súťaže zúčastniť.“ Vyjadrenie je nepravdivé, nakoľko po školskom kole nasledujú krajské a okresné kolá, o čom bola televízia Markíza informovaná. Deti teda postupujú a usporiadatelia nemajú prečo strácať motiváciu organizovať školské kolá. Okresné kolá sú pritom pre mnohé školy ako celoštátne kolá, s ohľadom na prijímacie konanie, nakoľko k nim prichádzajú najčastejšie žiaci z daného regiónu.

Vyjadrenie: „organizácia olympiád je zanedbateľná položka,“ je nepravdivé, nakoľko televízia Markíza uviedla iba čiastkovú informáciu, pričom redaktorka bola informovaná o skutočných nákladoch. Olympiády sú komplexná agenda, ktorá sa skladá z koordinácie všetkých kôl až po vycestovanie na medzinárodné kolá do zahraničia. Všetko z nákladov, akými sú cestovné a logistika, stravovanie a ubytovanie, či rôzne poplatky, rokmi mimoriadne zdraželo. Položky, ktoré je potrebné vynaložiť na organizovanie olympiád, teda nie sú zanedbateľné položky. Skutočnosť je taká, že od roku 2008 nebol na olympiády systematicky navýšený rozpočet. Ušetrené teda nie sú žiadne financie, NIVaM ako organizátor iba hľadá spôsoby, ako vôbec olympiády zabezpečiť. Ak by sa za posledné roky nerobili efektívne opatrenia a nehľadali možnosti, ako olympiády organizovať, nebolo by ich možné v dnešné dni realizovať ani v takom nastavení, v akom sú dnes. V ostatných rokoch boli zrušené napríklad letné školy, motivačné sústredenia pre žiakov, korešpondenčné semináre, vydávanie publikácií, organizovanie seminárov pre učiteľov pripravujúcich žiakov na súťaže či vzdelávanie organizátorov súťaží.

NIVaM sa snaží hľadať cesty, ako podporiť nadané a talentované deti a mládež, kvôli čomu zriadil k tejto téme aj expertnú skupinu. NIVaM vytvoril aj samostatné oddelenie dedikované nadaniu a talentu. Je však potrebné vytvárať spolupráce a nachádzať riešenia, a pokiaľ je niektorá oblasť pre budúcnosť Slovenska mimoriadne dôležitá, nastaviť jej systematické a udržateľné financovanie.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zdroj: https://nivam.sk/vyjadrenie-narodneho-institutu-vzdelavania-a-mladeze-k-reportazi-s-nepravdivymi-informaciami/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov