Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhodnotenie výziev MŠVVaŠ SR

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR zverejnilo výsledky výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov. Ide o tieto projekty: Zdravie a bezpečnosť v školách 2022, Podpora výučb materinského jazyka národnostnej menšiny 2022 a Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patiacich k národnostným menšinám 2022.

Zoznam vybratých projektov spolu s uvedením výšky finančných prostriedkov, ktorý bol každým z členov komisie schválený jednomyseľným hlasovaním.

Zdravie a bezpečnosť v školách 2022 - Vybraté projekty ZB 

Podpora výučby materinského jazyka národnostnej menšiny 2022Zoznam podporených projektov

Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patiacich k národnostným menšinám 2022 - Zoznam podporených projektov

Zdroj: https://www.minedu.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov