Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška - preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr..sk

ÚVZ SR vydáva vyhlášku, ktorou nariaďuje opatrenia pri ohrození verejného zdravia. Vyhláška nadobúda účinnosť 7. decembra 2020.

Žiakom 5. až 9. ročníka ZŠ, SŠ a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim týchto žiakov inak ako dištančne sa nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. Vyhláška stanovuje aj to, na koho sa povinnosť nevzťahuje.

Štatutárny zástupca školy je povinný zabezpečiť viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní a o výnimkách podľa tejto vyhlášky na všetky vstupy do školy.

Vyhláška: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_20_2020.pdf

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 7. decembra 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v 5. až 9. ročníku, stredných školách, základných umeleckých školách, jazykových školách od 26. októbra 2020 do odvolania.

Novým rozhodnutím s účinnosťou od 7. decembra sa obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR.

Rozhodnutie: https://www.minedu.sk/data/att/18087.pdf

Tlačová beseda premiéra a ministra školstva

Tlačová beseda premiéra a ministra školstva po mimoriadnom rokovaní vlády 4. decembra 2020

TB: https://www.ta3.com/clanok/1198102/tb-premiera-i-matovica-a-ministra-b-grohlinga-o-navrate-deti-do-skol.html
Tlačová beseda: https://www.ucimenadialku.sk/

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov