Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška o ustanovení kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

Vyhláška č. 420/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, vyšla v Zbierke zákonov.

Zmena reaguje na potreby aplikačnej praxe, v rámci ktorej sa preukázalo zavedenie jednotného formulára, prostredníctvom ktorého zverejňujú samosprávne kraje podľa § 31 ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave určený najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl, ako neefektívne a časovo náročné z hľadiska štandardných postupov pri zbere, analýze a výmene údajov, ktoré sa týkajú súvisiacich procesov. Opatrením sa výrazne limituje administratívna záťaž v procese určovania najvyššieho počtu žiakov stredných škôl. Vyhláška reaguje na skutočnosť, že v procese určovania najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2022/2023 ministerstvo školstva nedisponuje typom údajov, na základe ktorého sa vyhodnocuje čiastkové kritérium potrebné pre vyhodnotenie všeobecného kritéria pre viacero druhov stredných škôl - uplatniteľnosť absolventov v odbore vzdelávania z dôvodu, že tieto údaje neposkytlo MPSVaR v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. V nadväznosti na úpravu v texte vyhlášky sa vypúšťa príloha č. 3. Formu zverejnenia najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl zvolia samosprávne kraje na základe vzorového dokumentu, ktorý bude možné operatívne aktualizovať.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov