Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež

Kategória: Aktuality Autor/i: MZ SR

15. marca 2023 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 75/2023 Z. z.podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá upravuje priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia, vybavenie zariadenia, prevádzku zariadenia, režim dňa, stravovania, pitný režim, výchovno-vzdelávaciu činnosť aj náležitosti prevádzkového poriadku.

Vyhláška zároveň ruší vyhlášku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov