Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania

Kategória: Aktuality

1. januára 2024 vstúpila nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, ktorá zavádza systém, prostredníctvom ktorého sa popisuje potenciálne škodlivá povaha obsahu audiovizuálnej mediálnej služby.

Vyhláška vyšla v Zbierke zákonov pod č. 328/2023 Z.z. 

Výsledná veková vhodnosť odráža najprísnejšie kritériá z hľadiska typu potenciálne škodlivého obsahu a oznamujú sa len obsahové deskriptory viažuce sa k tejto výslednej, najprísnejšej vekovej vhodnosti. Z hľadiska vekovej vhodnosti môže byť komunikát označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7, 12, 15 alebo 18 rokov, vhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov alebo ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých. Pri každom obsahovom deskriptore sú ustanovené kritériá nevhodnosti, na základe ktorých sa označovaný komunikát klasifikuje ako nevhodný pre konkrétnu vekovú skupinu maloletých.

Legislatívny proces vo vláde SR

Piktogramy sú v časti Dokumenty pod textom.

Zdroj: aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov