Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhláška č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: MŠVVaŠ SR

Vyhláška č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestancoch vyšla v Zbierke zákonov.

Účinnosť vyhlášky je od 1. 9. 2023.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov